Poslední příspěvky

Heslo měsíce února 2017

Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: „Pokoj tomuto domu!“ Lukáš 10,5 Přání pokoje bylo v Izraeli, ale v celém Orientu je ve skutečnosti pozdravem. Jde o běžný uvítací pozdrav v muslimských zemích, většinou překládaný „mír vám nebo s vámi“. Tradiční odpověď je…
Číst více