Církev bratrská patří mezi křesťanské církve, které navazují na českou i světovou reformaci. Sbory Církve bratrské přijímají Bibli za měřítko víry, učení i praktického života a chtějí být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
Své poslání vidíme ve sdílení víry a naděje v Ježíši Kristu, v budování společenství lidí všech generací a v praktické pomoci potřebným.
Sbor Církve bratrské Podblanicko byl založen v roce 2011 spojením Misijního sboru CB Vlašim a Kazatelské stanice CB v Trhovém Štěpánově. Ke společnému shromáždění se scházíme ve Vlašimi, biblická hodina se koná každou středu (vyjma letních prázdnin) od 18:30 v Trhovém Štěpánově. Ve všedních dnech se setkáváme podle zájmu či věku.

Nedělní shromáždění

Na našich shromážděních chceme vystoupit z uspěchanosti každodenních starostí, lépe porozumět životu na základě výkladu biblického textu, a společně se modlit za problémy jednotlivců i celé společnosti.
Každý je mezi námi vítán.
c
Vlašim (nebo Trhový Štěpánov, Modlitebna CB, Dubějovická 50, Trhový Štěpánov)
Kdy: každou neděli od 9:30
Kde: Přednáškový sál, Spolkový dům, Palackého náměstí 65, Vlašim.

Čas a místo bohoslužeb aktuální neděle si radši vždy zkontrolujte v kalendáři akcí na těchto stránkách.

Shromáždění se účastní i rodiny s malými dětmi. Na začátku jsme všichni spolu. Během nedělních bohoslužeb pro dospělé probíhá ve Vlašimi tzv. besídka. Pro děti, ve věku 3-12 je připravený program, ve kterém se seznamují s biblickými příběhy, hrají spolu hry, kreslí i zpívají. Po shromáždění obvykle ještě posedíme u kávy, čaje a něčeho dobrého.

Číslo účtu pro dary sboru 328341319/0800.

Telefon na kazatele Jana Lukla: 608 152 231

Těšíme se na setkání s vámi.