Royal Rangers

logo R&R

Co je Royal Rangers?

 

Jsme součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a mládež, registrované jako spolek u Ministerstva vnitra ČR. Naším cílem je spolu se podílet na výchově mladé generace, připravit ji na život, nabídnout zajímavý program pro volný čas a chránit ji před negativními vlivy dnešní doby jako jsou alkohol, drogy, gemblerství, xenofobie a rasismus.

Vedeme děti k samostatnosti a odpovědnosti vůči sobě i druhým. Učíme se zajímavým a užitečným věcem jako například práce s mapou a busolou, jak poznávat a chránit přírodu, základy táboření, práce s nářadím, první pomoc a bezpečnost, umění žít v kolektivu, atd. Součástí naší práce je také vyučování základů křesťanské morálky a křesťanského života.

Ve všech oblastech života chceme realizovat naše zlaté pravidlo, které zní:

            „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně“.

 

Máme připravený program pro různé věkové skupiny:

Ranger Kids (1.-3. třída)
Discovery Rangers (4.-6. třída)
Adventure Rangers (od 14 let)

 

 

                                        Pravidelné schůzky

 

Konají se každý pátek (mimo školní prázdniny) v 16:30 ve Spolkovém domě Vlašim, Palackého náměstí 65.
Schůzka trvá 2 hodiny.

Velitel 54. přední hlídky RR ve Vlašimi: Jakub Hejzlar

Kontakt: rrvlasim@centrum.cz

 

                                                   Akce

 

Každý první pátek v měsíci chodíme do tělocvičny na ZŠ Sídliště ve Vlašimi.

Pravidelně pořádáme „potáborovou víkendovku“ nejen pro účastníky tábora – obvykle koncem září. Další víkendovku míváme na jaře. Také se společně pravidelně účastníme krajské víkendovky a celostátního Ringoturnaje.

Vyvrcholením celoroční práce je letní stanový tábor.

 

                           LETNÍ  TÁBOR  2019 – Kolem světa za 8 dní

 

Holky a kluci,

zveme Vás na letní stanový tábor. Staňte se součástí jednoho velkého dobrodružství, při kterém nás čeká putování, přespávání v divoké přírodě, zvládnutí základních dovedností přežití a spousta dalších zážitků, které jen tak nezmizí z paměti.

 

Tábor je pro děti ve věku 6-13  let. (+ čtrnáctileté děti, které jsou členy RR Vlašim)

Termín konání: 14. – 21. července 2019

Cena tábora:  2 300 Kč

Záloha: 500 Kč

Při odevzdání přihlášky a zaplacení alespoň zálohy do neděle 3. března 2018 sleva 200 Kč = cena 2100 Kč.

Tábořiště:  u Zdislavic – louka s potokem obklopená lesy. Ubytování v podsadových stanech.

e-mail: rrvlasim@centrum.cz

Číslo účtu: 259 214 059/0300

Variabilní symbol: telefon na rodiče uvedený v přihlášce

Zpráva pro příjemnce: Tábor

Počet účastníků tábora je maximálně 42 dětí.

Uzávěrka přihlášek: 1. května 2019

Přihláška je platná až po zaplacení ceny tábora, nebo zálohy ve výši 500 Kč. Alespoň zálohu je třeba zaplatit do 14 dnů po odeslání přihlášky. Poté Vám potvrdíme přihlášku a zašleme další informace k táboru.

Storno poplatky: V případě zrušení přihlášky do 1. 07. 2019 účtujeme storno poplatek 500 Kč; pokud pojede náhradník, storno poplatek neúčtujeme. Při pozdějším zrušení bez náhradníka a při předčasném odjezdu dítěte z tábora platbu nevracíme.


odkazystránky Royal Rangers ČR

příhláška na tábor RR 2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.