Modlitební stráž

Průvodce modlitebně postní stráží

Je skvělé, že ses přihlásil/a do modlitebně postní stráže! Děkujeme ti, že spolu s ostatními chceš bojovat za Kristovo vítězství ve tvém životě, v životech bratrů a sester ze sboru, lidí ve tvém okolí a v celém Podblanicku.

Půst

Pokud ses rozhodl/a tento den postit, je to dobrá volba. Půst je tu od toho, aby nám pomohl více se soustředit na Pána, více mu rozumět. Nejde jen o prostou hladovku. Mnohem důležitější než to, jestli budeš jíst nebo ne, je to, zda se tento den zaměříš na Pána a budeš mu věnovat svůj čas a pozornost. Důležitější než to, co NEBUDEŠ dělat (jíst, sledovat TV), je to, co BUDEŠ dělat (modlit se a uctívat Pána)

Izajáš 58:5-6 říká „Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?“

Skutečný půst je přestat konat svoje věci, věci své vůle. V tento den proto odlož co nejvíc věcí, které běžně děláš (např. televizi, koníčky, knihy, návštěvu kina) a namísto toho si vyčleň čas na modlitbu a uctívání. Bude skvělé, pokud si vyčleníš alespoň hodinu v kuse. V tento den se víc než jindy osvoboď od všeho, co tě odtahuje od Hospodina, tj. přestaň konat svou vůli, ale staň se nástrojem Božím. Pak můžeš očekávat velké věci – Boží přítomnost a odpoveď na své modlitby.

 

Modlitební chvíle

Modli se každou volnou chvilku tohoto dne. Rozmlouvej s Ježíšem kdykoliv a o čemkoliv, co je pro tebe aktuální. Kromě toho si dnes vyčleň ještě zvláštní čas, kdy budeš jen s ním. K modlitbě za město a kraj můžeš vyjít na vyvýšené místo nad městem nebo procházet ulicemi a modlit se za chůze.

 Svou modlitbní chvíli začni tím, že se přiblížíš Bohu skrze děkování, chválu a uctívání, ale i ztišením nebo zamyšlením nad Božím slovem. Potom teprve vejdi do přímluvných modliteb. Modlitba může mít mnoho podob. Může přijít třeba  jako pláč, když ti Pán dá prožít svou bolest nad ztracenými. Nebo jako radostný tanec, pokud ti Bůh postaví před oči své vítězství. Všechno je možné! Bůh potřebuje ty, kdo bodou vylévat Jeho slzy nad ztracenými, ty, kdo budou tančit Boží vítězné tance na této zemi, ty kdo před ním v úctě pokleknou. Proto se neboj, modlitba nemusí být jen slova.

Nad následujícími oblastmi vyznávej jméno Ježíše Krista a moc Jeho krve a ŽEHNEJ, PROMLOUVEJ Boží pravdy, Boží slovo. Pokud tě Duch Svatý vede k nějakému tématu, zůstaň u něj tak dlouho, dokud budeš cítit naléhavost. Není nutno modlit se za vše, ale vždy nejprve začni vyznáváním Ježíše nad sebou a vyprošuj si Boží vedení a modlitbu. Témata si můžeš rozdělit i na různé části dne.

 

1)     

– moje srdce, moje mysl, moje tělo

– moje práce, moje služba, moje aktivity

– moje vztahy

a další

 

2)      RODINA

– jednotliví členové rodiny

– vztahy v rodině

– pros o Boží ochranu jednotlivých členů

– přednes Bohu konkrétní potřeby, které jsou aktuální

 

3)      SBOR

– kazatel a jeho rodina,

– starší sboru a jejich rodiny, jednota staršovstva, moudrost a zjevení od Hospodina

– služebníci a služby (chvály, vedoucí skupinek, nedělky…)

– děti

– konkrétní lidé ve sboru, které ti Bůh dává na srdce

– a vztahy ve sboru

– aktuální akce (kurz Alfa, evangelizace…)

  

4)      Moje MĚSTO / OBEC

– obyvatelé

– vedení města

– místní církev (farnost, sbory)

– aktuální problémy

– vede-li tě Duch svatý promlouvej k městu /obci Boží pravdy, promlouvej k němu, aby se otevřelo evangeliu.

 

5)      PODBLANICKO

– když projíždíš krajinou, žehnej jednotlivým obcím a kraji.

 

Do čeho se nepouštět:

Nepřekračuj svou duchovní autoritu. Tu máš nad sebou, nad svěřenými osobami (v rodině, ve službě, v zaměstnání).

Na modlitby si s sebou vezmi tužku a papír. Možná k Tobě Duch svatý promluví, dá ti slovo poznání, proroctví nebo nějaký biblický verš. Pak si je zapiš a pokud se týká sboru, města nebo kraje, předej je někomu ze staršovstva. Řekni také starším, pokud jsi prožil naléhavost při modlitbě za některou oblast.

Přejeme ti požehnaný čas vzrušující chvíle na modlitbách!

  

                                                                                              Staršovstvo CB Podblanicko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.