Heslo Února 2019

 

Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou,

která má být na nás zjevena.

 

Římanům 8,18

 

 

Tato slova napsal ap. Pavel, proto je to věrohodné slovo. Co on a jeho
spolupracovníci vytrpěli pro Pána Ježíše, to je naprosto neuvěřitelné. „Na všech
stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v
koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme
poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás
zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na
našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život.“ (2 K 4,8-11)
8. kapitola Pavlova listu Římanům je věnována životu v Duchu svatém a
vykoupení ze smrti. Apoštol dobře ví o lidském utrpení, které prožíval ve svém životě.
Jemu však jde o utrpení, které snášíme pro Pána Ježíše. Mnozí křesťané ve světě trpí
pro víru v něho. Nám všem říká, abychom utrpení současnosti nepřikládali váhu,
protože nás čeká něco lepšího. Nedá se to srovnat se současností. Křesťané nejsou
ušetřeni trápení, bolestí, nemocí, slz, nepochopení, nevraživosti, posměchu, někde
týráni a pronásledováni. Děkujme Pánu Ježíši, že jsme mnohých věcí ušetřeni, ale
nemusí to být pořád.
Přesto se to, co prožíváme v souvislosti s naší vírou v Pána Ježíše a vyznáním
naší víry, v žádném případě nedá srovnat se slávou, která nás čeká v nebi. Apoštol
pokračuje, že ve skutečnosti celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, až se zjeví sláva
Božích synů. Celé tvorstvo trpí a sténá vinou hříšného lidstva, které ho nepřijímá za
svého Pána.
Boží láska je nekonečná, nevyčerpatelná. Apoštol o ní hovoří v závěru této
kapitoly. O jeho svědectví se můžeme opřít a na ně spolehnout, když říká: Jsem jist,
že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani
žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás
odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Čeká nás nejen sláva, která bude velkolepá, jásání, radost, pokoj, čeká nás
vysvobození od nemocí, slz, nářku, trápení, nepochopení a všeho, co se nás snaží
zašlapat do země.
Kardinál Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI., napsal, že existuje
vykoupení světa. To je naděje, která křesťana nese a která působí, že se ještě i dnes
vyplácí být křesťanem.
jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.