Heslo prosince 2018

 

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.

Matouš 2,10

 

 

Text navozuje vánoční atmosféru. Na nebi se objeví zářivá
hvězda, která oznamuje nevídanou skutečnost. Je to narození
Spasitele světa, Pána Ježíše. Mudrci od východu byli muži, kteří se
dobře vyznali v astronomii. Hvězda je dovede do Jeruzaléma k tyranovi
Herodovi. Od velekněží a znalců zákona se dovídají, že se to stane
v malinkém městečku Betlémě, o kterém napsal už prorok Micheáš
5,1: A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z
tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je
odpradávna, ode dnů věčných. Karel Čapek to vyjádřil ještě výstižněji.
Betléme, nikoli nejsi nejmenší. To je trojí odmítnutí jeho tehdejší
malosti a přiznání jeho budoucího významu.
Mudrci se vydali na další cestu. Zřejmě se jim hvězda ztratila,
neviděli ji. Najednou ji uviděli a jejich srdce zaplavila neskutečně veliká
radost. Jsou na místě! Už nemusejí dále putovat. Je to něco
ohromného a neslýchaného. V malém Dítěti poznávají toho, za kým se
vydali a obětují mu zlato, kadidlo a myrhu.
Co je oběť? Dobrovolný dar tomu, koho mám nesmírně rád a
hluboce si ho vážím. To, co dávám, je úplně nebo částečně se vzdát
toho, co mám. Mudrci své dary dali s radostí. Vedla je hvězda, za níž šli.
V poslední knize Bible – Zjevení Janově – říká Pán Ježíš o sobě:
Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. Za ním máme
jít s radostí.
Vánoce jsou velkou příležitostí, abychom si projevili lásku
navzájem, a současně si uvědomili, že narozený Spasitel je největší
dar Boží lásky tomuto světu.
Přeji všem čtenářům našeho webu, aby tuto hvězdu spatřili a za
ní šli. Prožijte požehnané, radostné a pokojné Vánoce!
jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.