Heslo měsíce září 2018

Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas,
lidem dal do srdce i touhu po věčnosti,

jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.

Kazatel 3,11

 

 

O velkoleposti, kráse a rozmanitosti přírody a celého vesmíru bylo napsáno
mnoho knih a vysloveno mnoho slov. Tuto krásu nám přibližují obrazové publikace.
Seznamujeme se s nimi na televizních obrazovkách v nejrůznějších pořadech. Kdo se
dívá kolem sebe, spatřuje tuto krásu i ve svém okolí. Když se zahledíme na ztemnělou
noční oblohu, tají se nám dech. Stejně jsme udiveni krásou mořského světa, ale i
mikrokosmu, který byl odhalen různými přístroji a mikroskopy.
Ptáme se, jak to mohlo vzniknout, kdo je tvůrcem té nádhery a velikosti?
Mnoho míst Bible hovoří o této stvořitelské moci Boha Otce, který rozhodně není
žádný troškař nebo skrblík.
Všimli jste si té rozmanitosti, množství živočišných i rostlinných druhů? Je to tak
podivuhodné, že se nám nad tím tají dech! Jsme překvapeni např. množstvím semen,
která padají do země a jen některá se uchytí. Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací
šero smrti v jitro, ale i den zatmívá nocí, povolává mořské vody a vylévá je na tvář
země. Jeho jméno je Hospodin. (Amos 5,8)
Pán Bůh položil ztrápenému Jóbovi otázku: Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?
Pověz, víš-li něco rozumného o tom. (Jób 28,4)
Podobně hovořil ap. Pavel moudrým Řekům na Areopágu: Bůh, který učinil svět
a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé
vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám,
který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno
lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.
Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli
dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. (Skutky apoštolské
17,24-27)
Zde je vysvětlení textu z knihy Kazatel. On je Stvořitelem všech věcí na zemi,
nebi i ve vesmíru. Jeho moc, velikost, štědrost je skutečně nezměrná. Nenalézáme pro
to vhodná slova. Všechno kolem nás je krásné, účelné, přírodní zákony jsou jedinečné.
Přesto člověk svou chamtivostí devastuje to, co Stvořitel učinil. On sám řekl, že vše, co
stvořil, bylo dobré!
Vyrábíme tuny odpadků, a už je nemáme kam ukládat. Moře jsou zaplněna
plastovými lahvemi, brazilské pralesy, které jsou plícemi světa, člověk bezohledně ničí.
Smog a otrávené ovzduší na mnoha místech jsou také důsledkem bezhlavosti. Provází
nás sucho, protože nedovedeme zadržet vodu. Mnoho toho víme o přírodě a jejich
zákonitostech, ale nejsme schopní, natož ochotní to změnit.
Přesto je v nás touha po věčnosti, hledáme to, co jsme dávno opustili – víru
v Boha a jednání podle Božích zákonů. Skutečně nepostihneme Boží záměry,
nedovedeme pochopit Boha v jeho díle. Ale ničit, mařit, produkovat škodliviny, umí
člověk dokonale. Kdy toto pochopíme, že bez Boha a jeho pomoci se neobejdeme?
jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.