Heslo měsíce srpen 2018

Heslo srpen 2018

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

1. list Janův 4,16

Snad nenajdeme ve světě člověka, který netouží po lásce. Lidé však mají
různé představy o lásce. Je to vztah k životu, sobě samému, k druhému
(bližnímu), ale především k Bohu.
Křesťané věří, že zdrojem a původcem lásky je Bůh. Apoštol Jan píše, že
Bůh je láska. Je to především láska, kterou přinesl na svět Pán Ježíš, Boží Syn.
Přišel nás zachránit od hříchů, zmaru, věčné smrti a naučit nás žít v lásce
s ostatními lidmi a s ním.
První list Janův je ve skutečnosti pozváním k životu v lásce s Bohem i
lidmi. Jak věříme my? Jan napsal, že řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom
nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže
milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje
Boha, ať miluje i svého bratra. (1 J 4,20.21)
Je to jistě závažné slovo. Může nám pomoci napravovat to, co jsme
pokazili svým jednáním nebo odpustit druhému, když nám ublížil.
Pán Ježíš pověděl, že když odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám
odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám
neodpustí vaše přestoupení. (Mt 6,14.15)
Z toho plyne, že věřit Bohu a žít v lásce i s těmi, kteří nám nejsou po
chuti a příjemní, je žít s Bohem a On bude žít s námi. Ne vždycky se nám daří
žít tak, jak si přeje Pán Bůh a jak si přejeme my. Máme však o to usilovat.
Ap. Pavel napsal v oslavném textu na lásku, že láska je trpělivá, laskavá,
nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně,
nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze
špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska
věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. (1. list Korintským
13,4-8).
Pro tuto lásku stojí za to žít.
jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.