Heslo měsíce prosince 2017

Heslo prosinec 2017

 

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha nás navštíví

Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě

a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Lukáš 1,78-79

 

Kněz Zacharjáš byl naplněn Duchem svatým a prorocky promluvil před narozením Jana Křtitele a Pána Ježíše. Ano, takto může promluvit jen ten, kdo je vnímavý pro působení Ducha svatého. On je hybatelem všeho dobrého.

Bůh Otec se slitoval nejen nad izraelským národem, ale i nad celým světem. Napsal o tom apoštol Jan: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Nebeský Otec poslal svého jediného Syna Pána Ježíše, protože se nad všemi, kteří žili, žijí a budou žít, slitoval a prokázal své milosrdenství.

Co je milosrdenství? Soucit s někým potřebným nebo bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na slušné zacházení. Slitování a milosrdenství jsou synonyma.

Boží Syn přišel, aby se nad námi slitoval a prokázal nám milosrdenství tím, že za nás hříšné zemřel. Jeho smrt na kříži nám umožňuje skrze víru stát se člověkem osvobozeným od hříchu. Dává všem lidem novou šanci stát se jinými. Je to přijetí Boží amnestie, která nás vysvobozuje od věčné smrti.

Pán Ježíš přišel, aby se zjevil těm, kdo jsou ohroženi věčnou smrtí, a upevnil naše kroky, které vedou k pokoji s Bohem.

Stalo se to kdysi dávno v malém judském městě Betlémě. Pán Ježíš se narodil jako Dítě. Je to příběh, který nás hluboce dojímá svou syrovostí. Boží Syn narozený v chlévě! Je to hřejivá idylka, ale Pán Ježíš nezůstal dítětem, stal se dospělým mužem. Vykonal mnoho divů a zázraků, uzdravoval lidi z různých nemocí. Konal dobro, prokazoval milosrdenství. Za všechno, co dobrého vykonal, umřel nejpotupnějším způsobem. Byla to nejvyšší oběť v dějinách lidstva a vesmíru. Pro každého, kdo mu uvěří.

Idyla Vánoc začíná v Betlémě, ale končí v každodenním životě, který rozhodně není snadný. Smrt na kříži a zmrtvýchvstání Pána Ježíše je zárukou našeho trvalého pozemského života, který má pokračování v nebeské blaženosti a to navěky a navždy.

To jsou důsledky Zacharjášova proroctví. Přijměme tuto zprávu s radostí, že náš život nemusí skončit smrtí.

jv

 

 

Milí čtenáři webu sboru Církve bratrské Podblanicko!

Přejeme Vám a Vašim blízkým klidný Advent i požehnané Vánoce

prožité v radosti z narození Spasitele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.