Heslo měsíce listopadu 2018

Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město,
nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.

Zjevení 21,2

Zjevení Janovo – poslední kniha Bible – je apokalyptickou knihou plnou Božích
soudů. Je však též knihou naděje na konečné vítězství Pána Ježíše nad vším zlem
v nejrůznějších variantách.
Jan vidí situaci po tomto vítězství v nejkrásnějším slova smyslu. Vidí
neuvěřitelné věci: Nové nebe a novou zemi. Co je starého, je už minulostí. Tam už
nebude nic, co nás v životě skličuje. Žádné umírání, smrt, nemoci, žal, nářek,
pochybnosti ani bolesti. Po čem lidé touží od pradávna, se splňuje.
Křesťanství má tuto představu v průběhu dějin stále před sebou. Je to splnění
naděje, která se stane skutečností. To není přechod ze staré situace do nové, ale
naprostá změna. Vše je nové, nic starého se ani nepřipomíná.
To není katastrofický, apokalyptický závěr světových dějin. Je to splnění všech
dávných proroctví. Ta chvíle nastává. Co Jan viděl? Není to nic lidského, stejně jako na
počátku dějin, kdy Bůh stvořil nebe a zemi. Zde se uzavírá kruh, protože staré už není
a nové je zde odhaleno v plné kráse. Nový Jeruzalém, město pokoje, svaté město. Dar
od Boha pro všechny, kteří mu věřili ve všech údobích dějin i životních situacích.
Je krásný jako nevěsta, která je oblečena v nádherných šatech, má krásný účes,
oplývá krásou a líbezností, jak je popsána nap. v Ž 45.
Právě nyní a teď – přestože z hlediska naší situace až v budoucnu – je splněno,
co prorokoval Izajáš a použil ap. Pavel v 1 K 2,9): Ale jak je psáno: `Co oko nevidělo a
ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.´
(Izajášovo proroctví 64,3: : Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo,
oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká.
Pán Bůh řídí záležitosti světa, i když se nám jeví, že zlo se dere na vrchol. Pán
Ježíš, kterému Bůh svěřil veškerou moc na nebi i na zemi má v ruce klíče od smrti i od
hrobu. Naděje, kterou máme pro budoucí život, nás dovede až na novou zemi. Vše, co
nás čeká, je mnohem lepší, než to, oč na této zemi usilujeme.
jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.