Heslo měsíce ledna 2018

Sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani
ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné

tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.

5. Mojžíšova 5,14

Vstoupili jsme z Boží milosti do nového roku 2018. Hned na jeho začátku zní Boží
Slovo o dni odpočinku. Kdosi řekl, že kdybychom dodržovali Desatero Božích přikázání,
svět by byl lepší, příjemnější a krásnější.
Svět je motivován vyššími výkony ve všech oblastech života. Pokrok posouvá
lidstvo kupředu. Vše je orientováno na vyšší spotřebu, vyrábí se více potravin i
průmyslového zboží. Ale kde je kvalita? Spotřebovává se více energie, vyčerpávají se
zásoby surovin, chceme se bavit, prožívat krásné chvíle u moře, při cestování,
setkávání s rodinou a přáteli. Podnikatelé nutí zaměstnance pracovat i v neděli.
Supermarkety i hypermarkety jsou otevřeny pořád.
Výsledkem této činnosti jsou patrné v mezilidských vztazích, projevují se
různými onemocněními těla i duše, a na ducha, který je motivován touhou po věčnosti
se zapomíná.
Pán Bůh to s člověkem dobře myslel a myslí stále. Nabízí mu pomoc ve dni
odpočinku. Jistě, jsou i nepřetržité provozy v dopravě, energetice, zdravotnictví, kde je
nesnadné dodržovat neděli. Proto i ti, kteří pracují v nepřetržitých provozech, mají mít
pravidelnou možnost k nabrání sil.
Pán Bůh ví, že člověk potřebuje odpočinek, jinak se může stát, že se nakonec
zhroutí, a když přijde stáří, s ním i různá omezení. Ale Pán Bůh nezapomněl ani na
naše děti, na služebnictvo, na zvířata ani na hosty.
Práce není kletbou ani smyslem života. Slouží k obživě, oslavování Boha,
k pomoci bližním. Přerušení práce se netýká privilegovaných lidí, ale všech včetně
zvířat, která člověku slouží.
Tento den je nejen pro odpočinek, ale je oddělený pro Boha. Je svatý, tedy
oddělený od jiných. Svatý, tedy nedotknutelný a slavnostně jiný. Hospodin svému lidu
svěřil přikázání, jež tvoří mantinely pro dobrý život. Co je za bariérou, dobrému životu
škodí a ohrožuje jej. Stejně jako ubližovat druhým, krást a lhát člověka ohrožuje,
pokud znesvěcuje den odpočinku. Nejen že zapomíná na Hospodinovo přikázání, ale
škodí sám sobě zcela konkrétně. Kdo neodpočívá, udře se. To ví i zvířata, o to víc by to
měl vědět a hlavně ctít člověk.
jv s použitím textu Pavla Stránského v Denním čtení 13. 12. 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.