Heslo měsíce ledna 2017

Na tvé slovo spustím sítě.
Lukáš 5,5

Text je druhou částí odpovědí apoštola Petra na výzvu Pána Ježíše, „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. (L 5,4-6).

Jak mohl tesař Pán Ježíš radit zkušenému rybáři Petrovi? Ale On byl více, než tesař, byl člověkem, ale i Božím Synem. Víme přece, že Pán Ježíš měl a má všelikou moc na nebi i na zemi! On dobře věděl, co říká. Vidí to, co my často nevidíme. Stejně jako Petr se namáháme a pachtíme, a výsledek je mnohdy nulový. Prožíváme zklamání, když se nám nedaří a nepodaří udělat nebo zařídit, co máme.

Petr je pohotový a rozhodný, s ničím dlouho neotálí. Dnes bychom řekli, že se s ničím moc dlouho nepárá. Odpoví prostě: Ale na tvé slovo znovu spustím sítě. Výsledek byl více než překvapivý. Udělejte si čas a přečtěte si tento příběh!

Jsme v podobné situaci v duchovní i fyzické oblasti. Naše úsilí je někdy dost velké, ale výsledků se nedočkáme. Ptáme se: Proč? Co jsme udělali špatně, co jsme přehlédli, nač bychom se měli zaměřit? Naše bezradnost a bezmocnost je stejná jako Petrova po celonočním rybolovu. Nic neulovili. Nic nezískali. Výsledkem byla únava a možná i skepse.

Pán Ježíš radí i nám. Ptejte se, jak to dělá. Kdo hledá odpověď, určitě ji najde. Zajeď na hlubinu Božího Slova, modli se a současně pracuj. Určitě se to vyplatí více, než rezignace na své úsilí, na okolí, na pomoc, kterou marně hledáme. Prožíváme v životě různé situace. Nevíme si rady se sebou, s druhými, řešíme problémy a kde nic, tu nic. Opravdu to tak bývá.

Můžeme k řešení problémů i ku pomoci přijmout zkušené bratry a sestry. Mohou nám někdy poradit, jak dál.

Především spoléhejme na Boží Slovo, které nám dobře radí: „Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo“. (Žd 12,12.13)

jv

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.