Heslo měsíce května 2018

 

Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných.
Kralický překlad

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
Český ekumenický překlad
Židům 11,1

VÍRA je úžasná skutečnost. Je to PŘESVĚDČENÍ o věcech, které nevidíme (Žilka).
Víra dává pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme (Petrů). Věřit znamená být si
jist tím, co nevidíme (ČEP). V každém případě to znamená spolehnout se na to, v co
doufáme (ČEP), je to základ – podstata věcí, jichž se nadějeme (Žilka). [Jména a
zkratky v kulatých závorkách uvádějí různé překlady biblického textu.]
Vírou poznáváme, že svět byl stvořen pouhým Božím Slovem, takže to, co
vidíme, nepovstalo z něčeho, co zde už bylo (Petrů) To, na co se díváme, nevzniklo
z viditelného (ČEP). Znamená to přinejmenším, že existují dva světy, dvě skutečnosti a
to sféra neviditelná, v níž přebývá a jedná Bůh v trojjediné podobě (Otec, Syn a Duch
svatý) se svými anděly a dalšími mocnostmi, o nichž máme jisté tušení. Pak je to sféra
viditelná, naše planeta Země a všechny další planety, Slunce, galaxie, mlhoviny,
hvězdy i černé díry. O tom víme daleko víc, ale přece jen je naše poznání částečné.
Nevíme a nemůžeme vědět všechno. Věříme v existenci molekul, atomů, fotonů a
dalších částic hmoty, věříme, že vesmír je nekonečný, poznáváme přírodní jevy a jsme
přesvědčeni o tom, že mají své zákonitosti a pořádky.
O víře se dočteme v NZ 240x a ve SZ 67x. Ve SZ se slovo (pojem, název) víra
setkáváme sporadicky (ojediněle, zřídka), spíše se dočteme o důvěře a naději. Ale již o
Abrahamovi čteme v Gn 15,6, že Hospodinu uvěřil a Bůh mu to započetl jako
spravedlnost. Abraham uvěřil pouhému Hospodinovu slovu, že bude mít tolik potomků,
že je nikdo nespočítá a ti v době, kdy zestárnul a neměl z lidského pohledu naději, že
bude mít syna.
Víra je to, co vidíme otevřenýma očima, a co jsem dříve nebyl schopen vidět.
Víra je otevřením očí. Jistě jste už slyšeli známý citát: Oči, které se dívají nadějí, vidí
dále. Oči, které se dívají láskou, vidí hlouběji, a oči, které se dívají vírou, vidí všecko
v jiném světle.“ Vyhnaná Agar na poušti žízní a nevidí, že blízko ní je pramen vody. Až
jí PB otevřel oči, uviděla studnu s vodou. (Gn 21,19). Stejné je to i s naší vírou. Dokud
nám PB skrze Ducha sv. neotevře oči, nevidíme nic. Ovšem víra neotvírá naše oči,
které každý máme, ale oči duchovní.
Víra je dar Boží a je na nás, zda jej přijmeme nebo odmítneme. Sami bychom
nemohli k němu přijít. Proto poslal na svět PJ. Aby nám na svém vlastním životě a
příkladu a oběti na kříži zjevil Boží, Otcovu lásku. Pána Boha nikdo nikdy neviděl, ale
jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl (J 1,18).
jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.