Heslo měsíce Dubna 2018

Heslo duben 2018

Ježíš řekl: Pokoj vám.

Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.

Jan 20,21

 

 

Jak bychom se zachovali, kdyby někdo vstoupil do našeho bytu přes zavřené dveře? Určitě bychom byli na smrt vyděšení, jak se to mohlo stát?

Je velikonoční neděle večer a vystrašení apoštolové jsou v místnosti za uzamčenými dveřmi. Zcela náhle, bez klepání přichází Pán Ježíš a řekne jim. Pokoj vám! Má na sobě zhojené jizvy, které mu udělali při ukřižování. Ukázal jim ruce a bok, ale zároveň neplatily další zákony spojené s hmotným tělem.

Když se lidé v Izraeli potkávali, zazněl nejprve pozdrav Pokoj Vám! Lepší a výraznější slova nemohl Pán Ježíš povědět. Ten, který byl učedníky opuštěn a zapřen Šimonem Petrem, neměl pro ně nic většího, než pokoj, lásku a spásu. Ukázal jim své rány a právě kvůli nim mohl přijít s plným pokojem.

Totožnost vzkříšeného a oslaveného Pána s ukřižovaným má pro ně zásadní význam. Ježíš žije! Je s námi, je uprostřed nás. Strach ustupuje a místo něj přichází radost, pokoj, odpuštění. Pán Ježíš jim nic nevyčítá, že ho opustili, ani že jej Petr zapřel.

Ještě jednou jim říká Pokoj vám a dodává: Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás. Pán Ježíš přišel zvěstovat a šířit lásku, a chce po nás totéž. Pokud mu věříme, nevyčítá nám, když se nám něco nepovede, když zhřešíme, když padneme. Můžeme znovu povstat a jít dál.

Pán Ježíš pověděl ještě další slova: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! (J 14,27). Ve světě plném neklidu a nepokoje nám zní tato slova jako hudba s nebe. Přijměme do svého srdce pokoj, který nám ohlašuje.

Ap. Pavel napsal Filipským pro povzbuzení tato slova: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fp 4,6.7.)

Martin Luther King, americký kazatel a bojovník za lidská práva napsal: Strach klepe na dveře. Víra odpovídá. „Dále.“ A nikdo nevstoupí.

jv s použitím slov Wernera de Boora

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.