Heslo měsíce července 2017

Za to se modlím, aby se vaše láska
ještě víc a více rozhojňovala
a s ní i poznání a hluboká vnímavost.
Filipským 1,9

Pro lepší porozumění připojme k Heslu července 2017 ještě část 10. verše: abyste rozpoznali, na čem záleží.

Ap. Pavel zdůrazňoval moc modlitby a navíc přímluvné modlitby za druhé. Jaké jsou a jaké mají být naše modlitby? Každý z nás má předměty modliteb. Příliš často se soustřeďujeme na sebe, na své bližní, prosíme nebo přímo žádáme, aby se druzí i za nás modlili. Je to správné. Ap. Pavel má na mysli něco jiného. Modlí se za to, aby se naše láska k Bohu stále více a více rozhojňovala, to znamená, ať je intenzivnější, hlubší a vroucnější, upřímná. Aby tuto lásku provázelo poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem skutečně v našem životě záleží.

Není to uspokojování našich fyzických, duševních a duchovních potřeb. Jde o mnohem více! Jde o schopnost rozlišovat v zájmu lásky k Bohu podstatné od druhotného.

V listu Efezským 3,14 – 18 je napsáno také toto: Proto klekám na kolena před Otcem, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.

Kristova láska je skutečně mnohostranná. V našem životě má jít o poznání Kristovy lásky přesahující všechno. Usilujme o to, aby láska Boží prorůstala náš život. Není to jednorázová záležitost, ale každodenní úsilí.

Ať jsou naše modlitby zaměřeny i na tuto oblast našeho duchovního života. Modlit se za druhé je výsada. Využijme ji také k hlubšímu poznávání Boží podstaty a otevřou se nám nové obzory a dimenze našeho života.

jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.