Heslo měsíce Března

Heslo březen 2018

Když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonáno jest.

A nakloniv hlavy, ducha Otci poručil.

 

Jan 19,30 K

 

Možná, že bychom na konci Ježíšova života z jeho úst očekávali něco výraznějšího nebo vznešenějšího. Neznamená snad Ježíšovo „žízním“ vyjádření duchovní žízně? Určitě ne. Ježíš vykřikne, žízním…, protože má žízeň. Tímto výkřikem proneseným z kříže ukazuje na svoji zranitelnost, kterou na sebe dobrovolně bere, když se zříká božských poct a stává se člověkem.

Jakoby nám zde bylo sdělováno, že Kristus sestupuje doprostřed našeho „žízním“ do našich zápasů, bolestí a nezodpovězených otázek. Zároveň vidíme, že žádná z těchto otázek není pro něj nesmyslná a banální. Velikonoce se mohou v kontextu tohoto výkřiku stát výzvou k našim zvoláním či vyjádřením toho, co skutečně nosíme na srdci, co nás bolí a trápí.

Žízním. Je to jediné slovo, kterým Pán Ježíš prokazuje, že je nejen Bůh, ale také člověk. Je vyčerpán utrpením a bolestí, které mu způsobilo bičování i trnová koruna vražena do čela. Jeho ruce i nohy jsou probodnuté, o nic se nemůže opřít. Jeho tělo se zmítalo v horečce, při níž se hlásí žízeň. Kdyby zde byla aspoň číše studené vody ke svlažení rtů! Ale voják namočí houbu do kyselého octa! Studená voda by určitě byla lepší. Kdo ví?

Jan píše, že když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ To je neslavnější výrok Pána Ježíše. V té chvíli se naplnilo všechno, co předpověděli proroci o jeho pozemském životě, učení, zázracích, ale také utrpení. Pán Ježíš si v té chvíli plně uvědomil, že tato slova může povědět. Mám za to, že vše, co je v tomto výroku skryto, je obsaženo ve velekněžské modlitbě Pána Ježíše, kterou zaznamenal Jan v 17. Kapitole.

Těžko se ve stručnosti popíše, co to všechno znamená. Jedno je jisté: Jeho oběť je dokonána, a je dokonalá, nic se k ní nemusí přidávat, už se nemusí žádné oběti za hřích vykonávat. V jeho oběti je obsaženo vše: smrt, ďábel, peklo – to je poražené. Pán Ježíš pro nás vybojoval odpuštění, věčný život, posilu pro každou sebetěžší situaci života. Je to ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ nad mocnostmi zla. Slova nestačí, jen údiv, vděčnost a chvála, kterou máme za  jeho dílo právě jemu prokazovat.

jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.