Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

1. Mojžíšova 9,13

 

Duha není jen překrásný přírodní úkaz, který se objevuje, když ještě prší, ale už
svítí slunko. To je nádhera! Rádi se na ni díváme a obdivujeme.
Pán Bůh uzavírá smlouvu s člověkem, konkrétně s Noe a jeho syny. Je to
smlouva věčná. Už nikdy na Zemi nebude potopa v té velikosti a rozsahu, jaká byla
předtím. Je to úžasný čin Boží lásky, slitování a milosrdenství. On nepotřebuje nic, ale
chce darovat člověku jistotu, že taková katastrofa už nikdy na Zemi nenastane.
Ohlašuje mír a pokoj mezi Bohem a člověkem. Sám nebeský Otec se zaručuje za její
plnění. Je znamením, které mu připomíná, že se zavázal k jejímu plnění.
Na Zemi vidíme jen polovinu duhy. Má sedm barev, protože číslo 7 je číslo
dokonalosti a číslo smlouvy. Má tvar oblouku nebo mostu, protože symbolizuje spojení
Stvořitele a stvoření. Přesto je tato polovina zárukou, že v nebi uvidíme zářit celou
duhu kolem Božího trůnu. Bude mít barvu smaragdovou – zelenou. Zelená barva je
barvou naděje, barvou života.
Pán Ježíš přišel na tuto Zemi, aby se stal mostem, po kterém je možno dostat
se do blízkosti Boží. On se stal Prostředníkem nové smlouvy mezi Bohem a člověkem.
Ap. Pavel napsal, že je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk
Kristus Ježíš. (2 Tm 2,5). Jeho oběť na kříži za naše hříchy je znamením smlouvy, že
náš život může být osvobozený od strachu z věčné smrti.
Duha je nejen znamením, ale i jistotou. Oč větší jistotou je smlouva Boha s
člověkem v Pánu Ježíši!
jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.